عضو مهر و پلاک
نام حسین محمودآبادی
ایمیل mohsen.mahmoudy@yahoo.com
تلفن
66501858
66556941
آدرس خیابان ستار خان بعد از پمپ بنزین شهر آرا روبروی مخابرات پلاک 269
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند( میعاد)