عضو مهر و پلاک
نام اصغر محمد حسینی طرقی
تلفن
77502954
آدرس خیابان انقلاب بین خیابانهای شهید مدنی و نامجو کوچه شهید پناهی پلاک 42
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( حسینی )