عضو مهر و پلاک
نام محمود کوکبی
ایمیل farhang_honar2007@yahoo.com
تلفن
88791578
88888844
آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش کوچه چهاردهم پلاک 22
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( فرهنگ و هنر )