عضو دفتر کار
نام محمود کریمیان اقبال
ایمیل info@eghbal.ir
تلفن
77604279
77622469
آدرس خیابان آیت اله طالقانی بین خیابانهای بهار و شریعتی کوچه طباطبائی مقدم پلاک 13 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ اسکرین فعالیت دارند( اقبال )