عضو دفاتر تبلیغاتی
نام افسانه اربابها
ایمیل info@noghregroup.com
تلفن
222222077
آدرس خیابان شریعتی ابتدای بلوار میرداماد خیابان رودبار شرقی پلاک 41 طبقه 2واحد 5
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت تبلیغاتی رسانه های ارتباطی نقره )