عضو لیتوگراف
نام حسن قاسملو دماوندی
ایمیل novin_graphic2003@yahoo.com
تلفن
33914284
آدرس خیابان فردوسی جنوبی کوچه باربد پلاک 74 طبقه 3 واحد 4
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( قاسملو)