عضو دفاتر تبلیغاتی
نام جعفر فیض اللهی لاهرودی
ایمیل phaanto.m.lord@gmail.com
تلفن
88832149
آدرس خیابان کریم خان زند خ خردمند جنوبی کوچه مهرجر پلاک 1 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند(شرکت تبلیغاتی جمع فکور تهران)