عضو چاپ سیلک اسکرین
نام فرهاد فکوری
تلفن
33119068
آدرس خیابان امیر کبیر چهارراه سرچشمه پاساژ کبیر پلاکهای 53و 55 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ اسکرین فعالیت دارند( به نقش )