عضو دفاتر تبلیغاتی
نام حسنعلی فردپور
ایمیل affice@samantaile.com
تلفن
22258821
22258832
آدرس بلوار میرداماد بین خیابانهای نفت و مدرس پلاک 237 طبقه 2 واحد 8
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( شرکت تبلیغاتی سامان نمایه کمال )