عضو لیتوگراف
نام قاسم علی اکبر
تلفن
66462383
آدرس خیابان کارگر جنوبی خ روانمهر بین دانشگاه و ابوریحان پلاک 33 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( اردلان)