عضو مهر و پلاک
نام مهدی عبدالوند
ایمیل armatm@yahoo.com
تلفن
66973075
آدرس خیابان جمهوری اسلامی چهارراه استانبول مجتمع تجاری پروانه پلاک 204 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( آرمات )