عضو مهر و پلاک
نام محمود احمدی سخا
ایمیل dengarim@yahoo.com
تلفن
44328889
آدرس شهر زیبا بلوار کوهسار نرسیده به سه راه ایرانپارس مقابل قنادی خان بابا پلاک 106
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهر و پلاک سخا)