عضو لیتوگراف
نام قاسم طاهری
ایمیل lito_darya@yahoo.com
تلفن
88308465
88820751
آدرس خیابان ایرانشهر جنوبی مقابل مسجد جلیلی پلاک 35 طبقه 5واحد 17
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند(دریا)