عضو دفاتر تبلیغاتی
نام علیرضا صدر محمدی
ایمیل info@iranadpro.com
تلفن
88952631
آدرس بلوار کشاورز خیابان شهید کبکانیان بن بست سوم ساختمان گسترش پلاک 7
حوزه فعالیت

درزمینه تبلیغات فعالیت دارند( شرکت تبلیغاتی گسترش خدمات ایران )