عضو دفاتر تبلیغاتی
نام فرید صداقت
ایمیل info@deedfilm.com
تلفن
88809596
آدرس خیابان ولیعصر تقاطع زرتشت کوچه پزشگپور پلاک 13 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند(شرکت تبلیغاتی دید فیلم)