عضو مهر و پلاک
نام حسین شیشه گرها
تلفن
77607006
آدرس خیابان شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی مقابل میثاق 3 پلاک 303
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند( شایان)