عضو لیتوگراف
نام محمود شیخیان
تلفن
77523577
77635336
آدرس خیابان انقلاب پیچ شمیران ابتدای خ دکتر شریعتی پلاک 14 طبقات 1و2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( تیراژه )