عضو چاپ سیلک اسکرین
نام محمدرضا شاه میرزا
ایمیل mr_shahmirza@yahoo.com
تلفن
88836723
آدرس خیابان ایرانشهر جنوبی پائین تراز چهارراه سمیه پلاک 115 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند ( مینا)