عضو لیتوگراف
نام محمد حسن سیانپور
ایمیل keyhangeraphic@yahoo.com
تلفن
77521824-5
77521835
آدرس خیابان هدایت نبش خیابان تنکابن پلاکهای 171و173
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( کیهان گرافیک)