عضو لیتوگراف
نام محمد سوئیزی
تلفن
66713669
آدرس خیابان جمهوری بعد از سی تیر جنب خ نوبهار ساختمان جعفری پلاک 636 طبقه 2واحد 9
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( پورنگ )