عضو مهر و پلاک
نام محمد سلطانی جاوید
تلفن
88751858
88744301
آدرس خیابان سهروردی شمالی بالاتر از خ استاد مطهری پلاک 296
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک فعالیت دارند( سلطانی )