عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام مریم زینتی
تلفن
88993256
88976648
آدرس خ فاطمی خ هشت بهشت کوچه اردشیر پ 25 طبقه 1واحد 2
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند(اردوان )