عضو لیتوگراف
نام محمد ابوالحسنی
تلفن
66492641
66419003
آدرس خیابان شهید لبافی نژاد بین خیابانهای فخر رازی ودانشگاه پلاک 182 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی نگین )