عضو لیتوگراف
نام عباس روزبهانی
ایمیل info@tasvirnegar.com
تلفن
22073811
88694373
آدرس بزرگراه شهید چمران پل مدیریت خ علامه طباطبائی نبش کوچه چهلم پ 22 طبقه 2واحد 2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( تصویر نگار فردا)