عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام مرتضی رضائی
ایمیل pandaein@yahoo.com
تلفن
77462000
77402914
آدرس خ پیروزی خ پنجم نیروی هوائی خ 5/30 پاساژ ولیعصر پ 12 طبقه 2 واحد 84
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند ( ایران )