عضو لیتوگراف
نام احمد ابوالحسنی
ایمیل abranglito@yahoo.com
تلفن
66411171
66482316
آدرس خ انقلاب اسلامی خ 12 فروردین خ وحید نظری کوچه فرزانه پ 220 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی آبرنگ )