عضو دفاتر تبلیغاتی
نام ابوطالب ابرهام
ایمیل peyketehran@yahoo.com
تلفن
22010440
22016559
آدرس بزرگراه آفریقا بالاتر از خ ناهید شرقی خ شهید طاهری پ 44 طبقه 2شرقی
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت تبلیغاتی پیام پیک تهران )