عضو لیتوگراف
نام غلامرضا دیرمینا
ایمیل negarinpartoo@yahoo.com
تلفن
77530307
77523184
آدرس خ بهار جنوبی نرسیده به طالقانی کوچه حمید صدیق بن بست منصور 2پلاک 4 واحد 3
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند(نگارین پرتو)