عضو دفاتر تبلیغاتی
نام مجید دوخته چی زاده عظیمی
ایمیل info@iranyellowpages.net
تلفن
88733069
88736088
آدرس خ استاد مطهری خ سرافراز کوچه پنجم پلاک 4 طبقه اول
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( شرکت تبلیغاتی مبلغان )