عضو تعمیرکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک
نام سیداحمد درت التاج
ایمیل ahmaddorratotag@gmail.com
تلفن
66950886
66950873
آدرس خ انقلاب خ شهید برادران مظفر روبروی بیمارستان مدائن پ 21 طبقه 2 واحد 5
حوزه فعالیت

در زمینه تأمین مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ فعالیت دارند ( نوران گرافیک)