عضو دفاتر تبلیغاتی
نام حسین ابراهیمی نژاد
ایمیل prs_smn@yahoo.com
تلفن
22359851-4
22359855
آدرس سعادت آباد میدان کاج ابتای خ سرو غربی پ 181 طبقه 3شمالی واحد22
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت تبلیغاتی سامان تبلیغ پارس )