عضو مهر و پلاک
نام علی خطیبی
ایمیل ranginpelak@gmail.com
تلفن
88837026
88841843
آدرس خ انقلاب بین خیابانهای فرصت و رامسر پلاک 615/1
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند(رنگین پلاک )