عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام مسعود خضرائی قهرمانی شمیرانی
تلفن
33904167
33998334
آدرس خ سعدی شمالی خ منوچهری پاساژ ساعتچی (33) پ 18 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند ( کانون ارتباط)