عضو مهر و پلاک
نام رضا اباسلطا
تلفن
66706391
آدرس خ انقلاب اسلامی بین خیابانهای خارک و رازی پ 978
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهروپلاک مهدیزاده )