عضو لیتوگراف
نام مهدی رضا حیدری تبریزی
تلفن
88804263-5
آدرس خ انقلاب بین خیابانهای حافظ و نجات الهی کوی سمنان پ 6 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( هما گرافیک )