عضو چاپ سیلک اسکرین
نام حسین حیدری
ایمیل info@golesorkh.com
تلفن
55305985-9
55305991
آدرس میدان شوش خ صابونیان مقابل اداره موتوری شهرداری پ 61 طبقه همکف واحد 4
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند ( گل سرخ )