عضو دفاتر تبلیغاتی
نام احمد حسینی آرام
ایمیل balaghe.noor@gmail.com
تلفن
88874046-8
88671693
آدرس میدان ونک بزرگراه حقانی خ گاندی جنوبی نبش کوچه 20 پ 142 طیثه 4واحد 41
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند (شرکت تبلیغاتی بلاغ نور)