عضو مهر و پلاک
نام سید حسین حسینی
تلفن
09121993804
آدرس میدان امام حسین ابتدای خ مدنی نبش خ برادران محمدی پاساژ زمردی پ 137 واحد 12
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاکسازی فعالیت دارند (مهروپلاک سادات )