عضو مهر و پلاک
نام خسرو اباسلط
تلفن
33970424
آدرس خ سعدی شمالی خ منوچهری نرسیده به خ فردوسی پاساژافشار پ 1 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند ( مهروپلاک سپهر)