عضو مهر و پلاک
نام مجتبی حاج کریم
تلفن
55374263
آدرس خیابان منیریه خ شهید معیری نرسیده به چهارراه لشگر جنب کوچه ارجمند پلاک 196
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( مهرو پلاک برادران )