عضو لیتوگراف
نام احمدرضا جواهری
ایمیل jamehonar@yahoo.com
تلفن
88927858
88910930
آدرس خیابان انقلاب خیابان استاد نجات الهی مقابل فروشگاه سپه پلاک 31 طبقه 3 واحد 4
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی جامع هنر )

دستگاهها : ایمیج ستر ، پلیت ستر4/5 ورقی