عضو لیتوگراف
نام محمد اباسلط
تلفن
55639863
آدرس خ خیام شمالی چهاراه گلوبندک پاساژخاورمیانه پ 38 طبقه 1 واحد1
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی سنتی و کلیشه سازی فلزی فعالیت دارند ( لیتوگرافی برلیان )