عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام اصغر جوادی
تلفن
77004502
آدرس تهرانپارس شهرک حکیمیه بلوار بهار بازار چه الزهراپلاک 20
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند(طراحی هنرکده لاله )