عضو دفاتر تبلیغاتی
نام ساعد جنانی زاویه
ایمیل lnfo@ertebatsanat.com
تلفن
66747485
66748892
آدرس خیابان انقلاب اسلامی نرسیده به چهارراه کالج روبروی بانک سامان ساختمان 85 پلاک 1074 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند (شرکت تبلیغات ارتباط صنعت )