عضو دفاتر تبلیغاتی
نام سیامک جلالی
ایمیل tram@tramgraphic.com
تلفن
88726598
88719078
موبایل 09121579371
آدرس خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر خ 19 پلاک 16 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( کانون تبلیغاتی ترسیم آرای معاصر )