عضو لیتوگراف
نام برات جعفریان
ایمیل lito.pasargad@gmail.com
تلفن
33901718
33943516
آدرس خیابان سعدی جنوبی کوچه بانک تجارت ساختمان مؤسسه اعتباری دانشگاه پلاک 3طبقه 2واحد 2شرقی
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی مدرن فعالیت دارند( پاسارگاد)