عضو لیتوگراف
نام نصیر جعفریان
تلفن
33913263
33975623
آدرس خیابان جمهوری اسلامی بین میدان استقلال و خیابان ملت کوچه محمودی پلاک 2
حوزه فعالیت

در زینه لیتوگرافی سنتی فعالیت دارند (لیتوگرافی امید)