عضو لیتوگراف
نام سید عبدالحمید آیتی
تلفن
88907995
88921713
آدرس خ طالقانی نبش خ استاد نجات الهی پ 243 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی سنتی فعالیت دارند ( لیتوگرافی غزال )