اعلام دستمزد مقطوع سال 97 ( تاریخ درج : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٧ )


اعلام تغییر آدرس اتحادیه ( تاریخ درج : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٧ )

بسمه تعالی

اطلاعیه

اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین از تاریخ

96/12/27 به آدرس خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، بعد از خیابان

سربداران ، جنب بانک قوامین ، پلاک 472 ،طبقه 3 ، واحد 11 نقل مکان نموده

است .

شماره های تماس اتحادیه : 88906766- 88914350 - فاکس : 88807916

ادامه خبر ...


بسمه تعالی

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند :

واحد آموزش اتاق اصناف در نظر دارد دوره های عمومی آتش نشانی و ایمنی

را به صـورت رایگان برای دارندگان پروانه کسب برگزار نماید ، لذا با عنایت بـه

اهمیت موضوع از اعضاء محترم دعوت می شود برای شرکت در این دوره های

آموزشی به آدرس www.ecoat.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند .

ادامه خبر ...

هماهنگی با مشاور مالیاتی اتحادیه ( تاریخ درج : ۲۵ دی ۱٣۹٦ )