بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 با سلام

  بدینوسیله بخشنامه اداره امور مالیاتی در خصوص راه اندازی سایت اداره مالیاتی که

حاوی آخرین اطلاعیه ها ،راهنماها،بروشورهای مالیاتی می باشدبه شرح ذیل به اطلاع

اعضاء محترم می رساند.

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  بدینوسیله بخشنامه اتاق اصناف تهران و  تصویر نامه تعزیرات حکومتی در خصوص

رعایت الزامات صنوف از جمله تخلیه سد معبر یا مقررات زیبا سازی محیط کار را به شرح

ذیل به اطلاع می رساند .

                                                                                                       و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

کمک به رزمندگان غزه ( تاریخ درج : ۲۵ مرداد ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  احتراماً، متن بخشنامه اتاق اصناف و سازمان بسیج اصناف تهران در خصوص کمک به

تسلیح رزمندگان غزه رابه اطلاع اعضاء محترم اتحادیه می رساند.

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  بدینوسیله بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص اجرای مقررات بهداشتی ،ایمنی یا

زیباسازی واحد های صنفی را به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                            و من ا... التوفیق

                                                                                   رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

 

   بدینوسیله نامه اداره اماکن جهت الزام بودن نصب دوربین مداربسته در سال 93 به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

 

                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...