بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  از متقاضیان شرکت در کارگاههای آموزشی مالیات ، ارزش افزوده و نحوه

تنظیم دفاتر اسناد و هزینه تقاضا می شود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه

95/6/15 جهت ثبت نام با دفتر اتحادیه تماس حاصل فرمایید .

شماره تماس اتحادیه : 77522252-77536355-77536128 

زمان برگزاری کارگاه آموزشی مالیات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .

 

                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی ( تاریخ درج : ٣٠ مرداد ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

 بدلیل استقبال اعضاء محترم اتحادیه در خصوص بیمه تکمیلی ، بدینوسیله

بـه اطلاع آنـدسته از اعـضاء کـه تـا کنون مـوفق به ثـبت نـام بیمـه تکمیلی   

شده اند،میرساندمهلت ثبت نام فقط تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه 95/6/3

تمدید شد .

 

                                                                                        

 

ادامه خبر ...

اقدام جهت ثبت نام بیمه تکمیلی ( تاریخ درج : ٠٦ مرداد ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه

 

با سلام

خواهشمند است جهت ثبت نام بیمه تکمیلی در اسرع وقت با اتحادیه تماس

حاصل فرمایید.

 

شماره تماس: 77522252-77536355-77536128

ادامه خبر ...

ثبت نام بیمه تکمیلی ( تاریخ درج : ٠۲ مرداد ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه :

 

با سلام

  جهت ثبت نام بیمه تکمیلی ، خواهشمند است از تاریخ 95/5/3

 

روزهای یکشنبه و چهار شنبه از ساعت 9 الی 14 با در دست داشتن


 مدارک ذیل به دفتر اتحادیه مراجعه نمایید .

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، تصویر نامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع بخشودگی جرائم

کارفرمایان خوش حساب جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

 

                                                                                        و من ا... التوفیق

                                                                               رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...