بسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  احتراماً، نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی بابت نحوه بازدید  و بررسی

مأمورین محترم اماکن از واحد های صنفی را به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم

می رساند .

                                                                                                                                     ومن ا... التوفیق

                                                                                                                     رئیس اتحادیه- احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

 قابل توجه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  بدینوسیله بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص ارسال و ثبت اظهارنامه های

اصلاحی به شرح ذیل را به اطلاع می رساند.

                                                                                                                                     و من ا... التوفیق

                                                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

با سلام

    بدینوسیله تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی تهران در خصوص همکاری

اتحادیه ها و واحد های صنفی با گشتهای سیار سازمان مذکور به اطلاع

اعضاء اتحادیه  کلیشه و لیتوگراف می رساند .

                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

با سلام

   بدینوسیله عین نامه اتاق اصناف تهران در خصوص نرخ گذاری کالا و خدمات

تحت پوشش رسته های این اتحادیه به شرح ذیل اعلام می گردد.

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...