بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

ادامه خبر ...

( تاریخ درج : ۲۹ آذر ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

با سلام

 دعوت نامه شرکت پدید پردازش ، نماینده رسمی کونیکا مینو لتا ژاپن در ایران

، برای بازدید از بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی 5-8 دی ماه

.1395 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران غرفه 62 ، سالن 38 به

شرح ذیل به اطلاع می رساند.

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه لیتوگراف

با سلام

  احتراماً، بدینوسیله نامه اتاق اصناف در خصوص توافق رؤسای اتحادیه های

چاپخانه داران و لیتوگرافان در خصوص عدم صدور اخطار تداخل صنفی جهت

رسته های مهروپلاک و تابلو به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                           و من ا... التوفیق

                                                                                رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...