دستورالعمل افزایش دستمزد سال 93 ( تاریخ درج : ۲٦ فروردین ۱٣۹٣ )

 

بسمه تعالی
 
با سلام و احترام ،
   عین بخشنامه شماره 206774 مورخ 92/12/20 وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش دستمزد سال 1393 ابلاغی طی نامه شماره 31/ح س مورخ 93/1/16 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران را به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک وچاپ اسکرین می رساند./ج
 
 

 و من ا... التوفیق 
                                                               رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی
 
 

 

 

ادامه خبر ...

 

بسمه تعالی
 
باسلام و احترام ،
    عین بخشنامه شماره 250/6884/د مورخ 1392/12/13 ریاست محترم امور مالیاتی شهر تهران که طی نامه شماره 2/34666 ج مورخ 92/12/20 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.  
 

و من ا... التوفیق 

                                                         رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی
 

 

 

 

ادامه خبر ...

 

بسمه تعالی
 
باسلام و احترام،
        عین نامه شماره268171 /922/30مورخ 92/11/15 وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی که طی نامه شماره 2/34456ج مورخ 92/12/19 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند. 

 

و من ا... التوفیق  
 

                                                          رئیس اتحادیه – احمد ابوالحسنی

 

 

 

ادامه خبر ...

 

بسمه تعالی
 
       باسلام و احترام، متن ماده 83 قانون نظام صنفی مبنی بر عدم دریافت هزینه ها ی مترتب بر صدورپروانه ساخت جدید بر روی محلهای کسب تخریب شده که طی نامه شماره 33755 /523/دومورخ92/12/11 ابلاغ گردیده است رابه اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.

    «متن قانون : شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محلهای      کسب ،در اجرای طرح های مصوب ،از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند.اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.» 

و من ا... التوفیق
 

                                                          رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی

 

 

 

ادامه خبر ...

درخواست ارائه کارت شناسائی از بازرسان ( تاریخ درج : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ )

 

بسمه تعالی
 
      باسلام و احترام، متن نامه شماره 8/07/01/1730/12049 مورخ 92/12/7مدیریت بازرسی و نظارت اصناف ابلاغی از طریق اتاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران را به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند :از آنجا که اخیراً افرادی در قالب بازرس سازمان تعزیرات یا بازرسی و نظارت اصناف به واحد های صنفی مراجعه و پس از بازرسی با شگردهای خاصی از متصدیان اقدام به اخاذی می نمایند ، خواهشمند است از آنها در خواست ارائه کارت شناسائی معتبر نمائید و همچنین از پرداخت هر گونه وجه و کالا به هر عنوان که غیر قانونی می باشد امتناع ورزید و در صورتی که شناخت بازرسان جهت متصدیان محرز نگردید با شماره تلفن های     4-77623933 تماس حاصل فرمائید. 
 

 

 

ومن ا... التوفیق

 

 

                                                                                                                                                                         رئیس اتحادیه – احمد ابوالحسنی
    

 

ادامه خبر ...