بسمه تعالی

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند :

واحد آموزش اتاق اصناف در نظر دارد دوره های عمومی آتش نشانی و ایمنی

را به صـورت رایگان برای دارندگان پروانه کسب برگزار نماید ، لذا با عنایت بـه

اهمیت موضوع از اعضاء محترم دعوت می شود برای شرکت در این دوره های

آموزشی به آدرس www.ecoat.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند .

ادامه خبر ...

هماهنگی با مشاور مالیاتی اتحادیه ( تاریخ درج : ۲۵ دی ۱٣۹٦ )


بسمه تعالی

بدینوسیله از شما عضو محترم دعوت به عمل می آید تا از 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و

ماشین آلات وابسته بازدید فرمایید .

تاریخ : 22 لغایت 25 آذر ماه 1396

ساعت بازدید : 9 صبح لغایت 5 بعداز ظهر

مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه خبر ...