بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، بخشنامه اداه مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات

 

عملکردسال 1393 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل به اطلاع می رساند

 

                                                                                                   و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

سلام علیکم

  احتراماً، نامه مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص

الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا

یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب به شرح ذیل به اطلاع می

رساند .

 

                                                                                          و من ا... التوفیق

                                                                               رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

 احتراماً، بدینوسیله متن بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام و دریافت

شماره اقتصادی وزارت دارایی را به اطلاع می رساند.

 

                                                                                                و من ا...التوفیق

                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

  بدینوسیله نامه معاونت محترم اجرائی ریاست جمهوری بابت جلوگیری از

افزایش نرخ کالا  جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                             و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

  احتراماً، نامه سازمان امور مالیاتی  در خصوص آگاهی  اعضاء در مقابله با 

افراد سودجو و کلاهبردار که با جعل سربرگ مکاتبات سازمان امور مالیاتی

اقدام به ارسال نامه به مؤدیان مالیاتی می کنند به شرح ذیل به اطلاع  

می رساند.

 

                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...