دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 95 ( تاریخ درج : ٠۱ اردیبهشت ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395 به شرح

ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                              رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

 بدینوسیله متن تفاهم نامه همکاری فی مابین مجما و اتحادیه کلیشه و

لیتوگراف به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاریهای آموزشی -

پژوهشی فیمابین جهت اطلاع به آگاهی می رساند.

 

                                                                                             و من ا... التوفیق

                                                                                    رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

احتراماً، تأئیدیه اقدام اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین از

جانب سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران جهت پلمپ واحد صنفی

چاپخانه ایماژ به شرح ذیل جهت اطلاع به استحضار می رساند .

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی


ادامه خبر ...

تور بازدید از نمایشگاه دروپا ( تاریخ درج : ۲٨ دی ۱٣۹۴ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، برگه برنامه تور بازدید از نمایشگاه دروپا جهت اطلاع به شرح ذیل به آگاهی می رساند .

 

                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً،بدینوسیله صورتحساب فروش کالا و خدمات که منبعدمی بایست

جهت ارائه به حوزه مالیاتی انجام گیرد به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

 

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                   رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...