بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

 بدینوسیله تصویر مکاتبه با ریاست محترم اتاق اصناف در خصوص تداخل

صنفی ماده 28 ق . ن .ص به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

                                                                                           و من ا... التوفیق

                                                                                    رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

جوابیه اتاق محترم اصناف در خصوص عدم فعالیت چاپخانه داران در

امر لیتوگرافی

 

باسلام

پس از تلاش ها و پیگیریهای مستمر هیئت مدیره محترم اتحادیه و همراهی

اعضاء محترم کارگروه قیمت گذاری در امر لیتوگرافی و شناسایی و پلمپ

تعداد ی از چا پخانه داران در خصوص تداخل صنفی در رسته لیتوگرافی

بدینوسیلهجوابیه اتاق محترم اصناف به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم

اتحادیه لیتوگراف می رساند .

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

عده ای در پی ایجاد تشنج صنفی هستند 

احمد ابوالحسنی با اشاره به مجمع تعاونی لیتوگرافان تهران که در روز

  چهارشنبه برگزار شده بود گفت: در این جلسه تیپ اساسنامه وزارت تعاون

به تصویب عمومی اعضا رسید .

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران ،رئیس اتحادیه لیتوگراف 

تهران با اشاره به اساسنامه های وزارت تعاون گفت : در کل یک اساسنامه در

وزارت تعاون داریم ، یا اساسنامه توسط تعاونی بدون تغییر می ماند و یا 

برخی از بخش های اساسنامه بنا به نیاز تعاون مربوطه افزوده می شود .


وی با انتقاد از مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفت : متأسفانه برخی 

افراد در فضای مجازی توهین و افتراهایی زده اند که باید بگویم دوره این 

مسایل به پایان رسیده است و اهالی و دست اندرکاران صنف لیتوگراف و 

صنعت چاپ اکنون بسیار آگاه تر از همیشه هستند و دوره این افراد و بازی 

های پلیدشان به پایان رسیده است .

وی افزود : عده ای گفته اند که سه اتحادیه صنفی با هم اختلاف دارند که 

باید بگویم کاملاً در اشتباه هستند ، بحث تداخل صنفی برابر قانون نظام 

صنفی ایران بوده و تنظیم شده است ، اتحادیه لیتوگراف باید از سوی سازمان 

اصناف کشور مورد پیگیری و پاسخگویی قرار گیرد . 

رؤسای هر سه اتحادیه در طول هفته بارها با هم در تماس و همکاری هستند

اما این بنای اجحاف به حق و حقوق صنفی هیچیک نبوده و نیست .

ابوالحسنی یادآور شد : دکتر حسابی مثال جالبی دارد که می گوید افراد 

بسیار ضعیف غوغا سالاری می کند که بگویند ما هستیم عده ای بدنبال 

سیاه نمایی و متشنج نشان دادن جو صنفی اتحادیه های تهران هستند که 

باید بگویم تیرشان به سنگ خورده است .

ادامه خبر ...

حکم پاکی آقای ابوالحسنی صادر شد ( تاریخ درج : ۲۵ بهمن ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

 

حکم پاکی رئیس اتحادیه در مقابل تهمت ها و افتراها صادر شد .

 

با سلام

 بدینوسیله اصل حکم پاکی آقای احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه به شرح ذیل

صادر گردید.

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


نامه هیئت مدیره به اتاق اصناف در مورد شخص

 

پلید ،حرام لقمه................

 

ادامه خبر ...