جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه93 ( تاریخ درج : ٠٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

بدینوسیله جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه رسته های صنفی 93 به اطلاع اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند .

 

                                                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

همکار محترم :

باسلام متن 24 بندی ابلاغیه سیاست های مقاومتی به همراه 11 فرمان اجرایی ریاست محترم جمهوری به شرح ذیل اعلام می گردد.

ادامه خبر ...

دستورالعمل افزایش دستمزد سال 93 ( تاریخ درج : ۲٦ فروردین ۱٣۹٣ )

 

بسمه تعالی
 
با سلام و احترام ،
   عین بخشنامه شماره 206774 مورخ 92/12/20 وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش دستمزد سال 1393 ابلاغی طی نامه شماره 31/ح س مورخ 93/1/16 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران را به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک وچاپ اسکرین می رساند./ج
 
 

 و من ا... التوفیق 
                                                               رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی
 
 

 

 

ادامه خبر ...

 

بسمه تعالی
 
باسلام و احترام ،
    عین بخشنامه شماره 250/6884/د مورخ 1392/12/13 ریاست محترم امور مالیاتی شهر تهران که طی نامه شماره 2/34666 ج مورخ 92/12/20 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.  
 

و من ا... التوفیق 

                                                         رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی
 

 

 

 

ادامه خبر ...

 

بسمه تعالی
 
باسلام و احترام،
        عین نامه شماره268171 /922/30مورخ 92/11/15 وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی که طی نامه شماره 2/34456ج مورخ 92/12/19 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند. 

 

و من ا... التوفیق  
 

                                                          رئیس اتحادیه – احمد ابوالحسنی

 

 

 

ادامه خبر ...