بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

 احتراماً، نامه مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت

صنعت ، معدن مبنی بر معرفی خدمات و ظرفیت های موجود در صندوق و

همچنین جهت آشنایی بیشتر با فعالیت صندوق به وب سایت صندوق به

نشانی website:www.sif.irمراجعه نمائید.    

                                                                و من ا... التوفیق

                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

مراجعه به سایت توسعه تجارت ایران ( تاریخ درج : ۱۴ مهر ۱٣۹۴ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً،نامه سازمان صنعت و معدن مبنی بر دریافت فرم ها در خصوص نحوه

پیگیری اعزام و پذیرش هیات صنفی از سایت www.tpo.ir به شرح ذیل به

اطلاع می رساند .

                                                                                                       و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

احتراماً، نامه اتاق اصناف در پی تأکیدات و بخشنامه های مرکز محترم حراست

وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران در خصوص کاربرد نرم افزارهای پیام

رسان خارجی را به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

 احتراماً،نامه اتاق اصناف به ریاست محترم اداره اموراصناف سازمان صنعت،

معدن و تجارت به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  یک نسخه آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها که توسط شورای

عالی حفاظت فنی به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاههای مشمول و

نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث

ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین و به

تصویب وزارت محترم تعاون ، کارو رفاه اجتماعی رسیده است به شرح ذیل

ارسال می گردد.

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

 

ادامه خبر ...