بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  بدینوسیله متن فراخوان ثبت نام در سامانه جامع چاپ استان تهران به شرح ذیل

جهت بهره برداری بحضورتان ارسال می گردد.

 

                                                                                                                         و من ا... التوفیق

                                                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی


ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف 

 

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

بدینوسیله رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم نیاز پرداخت

عوارض تابلوهای دفاتر و واحد های صنفی و غیر قانونی بودن این امر به شرح

ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                              و من ا... التوفیق

                                                                                 رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

تسلیت ماه محرم ( تاریخ درج : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی

 

پرسیدم از هلال ماه ، چرا قامتت خم است ؟

آهی کشید و گفت : که ماه محرم است .

گفتم : که چیست محرم ؟

با ناله گفت : ماه عزای اشرف اولاد آدم است .

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری ابا عبداله الحسین ( ع) تسلیت باد .

ادامه خبر ...